مرکب پنتون AICINKآمریکا

   

رنگ پنتون/ طلایی/نقره ای

        
 ویژگیها:    

مناسب برای دستگاه های مدرن با سرعت چاپ بالا.

 •براقیت و پوشش بالا

 •براقیت عالی

 •خشک شوندگی سریع

 •قدرت ماندگاری و ضد سایش

                             Rich gold , Rich pale gold, pale gold, Silver           


پیگمنتهای آلومینیومی پیشرفته موجود در این سری باعث می شود که کار چاپی بعد از انجام

عملیات ورنی زنی : افت رنگی نداشته باشد.